On-line vzdělávání březen- květen 2020

04.05.2020

Naše škola vzdělává žáky on-line v průběhu celého uzavření ZŠ . Každý den mají žáci hromadné i individuální lekce s učiteli a nasdílené týdenní úkoly, které plní podle svého tempa. Pro děti jsou nachystané povinné i nepovinné úkoly. Výuka angličtiny s rodilými mluvčími probíhá také denně. Ohlasy od žáků, rodičů i učitelů jsou velmi pozitivní, jsme rádi, že vše funguje. I tak se těšíme na společné zážitky ve škole a mimoškolních akcí, ale on-line vzdělávání budeme v určité míře podporovat i nadále.  Přejeme všem hodně zdraví a odvahu řešit nové situace. Děkujeme rodičům za skvělý přístup a komunikaci!