Ceník MŠ 2022/2023

Po zaplacení školného Vám vydáme potvrzení o platbě a můžete si tak snížit daň z příjmu za příslušný rok až o 16.200 Kč za každé dítě!

Docházka od 7:30 do 12:30 h 

9.500 Kč/ měsíc

Docházka od 7:30 do 17 h

10.500 Kč/ měsíc

Docházka od 12:30 do 17 h

7.000 Kč/ měsíc

Oběd (porce)

60 Kč/ porce

Svačina (porce)

20 Kč/ porce

Docházka po provozní době (za každou započatou hodinu)

400 Kč/ hodina

Docházka v provozní době nad rámec dohodnuté docházky

150 Kč/ hodina

Zápisné (platí se pouze v případě přijetí)

2.000 Kč

Kroužky podle ceníku kroužků

Školné obsahuje:  

  • vzdělávání a výchovu podle principů Montessori metody
  • výuku angličtiny
  • všechny výukové a výtvarné materiály
  • cvičení v tělocvičně
  • akce v prostorách školky.

Školné neobsahuje:

  • stravné
  • odpolední nadstandardní kroužky
  • pobytové zájezdy, školy v přírodě a pod.
  • některé náklady mimo prostory školky ( vstupenky apod.).

Školkovné se hradí 3 x ročně Zaplacené školkovné se nevrací. 


Ceník MŠ 2023/2024

Po zaplacení školného Vám vydáme potvrzení o platbě a můžete si tak snížit daň z příjmu za příslušný rok až o 17.300 Kč za každé dítě.

Docházka od 7:30 do 12:30 h  ... 10.500 Kč/ měsíc.

Docházka od 7:30 do 17:00 h ... 12.500 Kč/ měsíc.

Docházka od 12:30 do 17:00 h... 8.000 Kč/ měsíc.

Docházka po provozní době (za každou započatou hodinu) ... 500 Kč/ hodina.
Docházka v provozní době nad rámec dohodnuté docházky ... 180 Kč/ hodina.

Cena stravy bude aktualizována podle cen dovozce. Předpokládáme navýšení o 10% oproti předchozímu školnímu roku.