Ceník MŠ 2022/2023

Po zaplacení školného Vám vydáme potvrzení o platbě a můžete si tak snížit daň z příjmu za příslušný rok až o 15 200 Kč za každé dítě !

Docházka od 7:30 do 12:30 h 

9 500 Kč/ měsíc

Docházka od 7:30 do 17 h

10 500 Kč/ měsíc

Docházka od 12:30 do 17 h


7 000 Kč/ měsíc

Oběd (porce)

60 Kč/ porce

Svačina (porce)

20 Kč/ porce

Docházka po provozní době (za každou započatou hodinu)

400 Kč/ hodina

Docházka v provozní době nad rámec dohodnuté docházky

150 Kč/ hodina

Zápisné (platí se pouze v případě přijetí)

2000 Kč

Kroužky podle ceníku kroužků

Školné obsahuje:  

  • vzdělávání a výchovu podle principů Montessori metody
  • výuku angličtiny
  • všechny výukové a výtvarné materiály
  • cvičení v tělocvičně
  • akce v prostorách školky 

Školné neobsahuje:

  • stravné
  • odpolední nadstandardní kroužky
  • pobytové zájezdy, školy v přírodě a pod.
  • některé náklady mimo prostory školky ( vstupenky apod.)

Školkovné se hradí čtvrtletně. Zaplacené školkovné se nevrací.