Ceník ZŠ

úplata za vzdělávání

pro žáky zapsané v naší základní škole 

Školné na daný školní rok se platí ve 4 platbách: k 1. 6. předchozího školního roku, dále 1. 9., 1. 12. a 1. 3. daného školního roku (pokud není písemně upraven harmonogram plateb jinak). Při využívání služeb a zpoždění plateb je smluvní pokuta 0,5% za každý kalendářní den. 

Družina 


1 000 Kč/ měsíc

Oběd pro žáky 6 -9 let

79 Kč/ porci

Oběd pro žáky 10 - 15 let

89 Kč/ porci

Svačina pro 1. stupeň

25 Kč/ porci

Svačina pro 2. stupeň


30 Kč/ porci

Ceník školní rok 2022/2023

ZŠ 1. stupeň...  80 000 Kč / rok (družina 1000 Kč/ měsíc)

ZŠ 2. stupeň... 85 000 Kč / rok   (odpolední pobyt ve školním klubu zdarma)