Ceník ZŠ

úplata za vzdělávání

pro žáky zapsané v naší základní škole 

Školné na daný školní rok se platí ve 4 platbách: k 1. 6. předchozího školního roku, dále 1. 9., 1. 12. a 1. 3. daného školního roku (pokud není písemně upraven harmonogram plateb jinak). Při využívání služeb a zpoždění plateb je smluvní pokuta 0,5% za každý kalendářní den. 

Úplata za vzdělávání pro školní rok  2021/2022 -
 1. stupeň

78 000 Kč/ rok

Úplata za vzdělávání pro školní rok 2021/2022 -
 2. stupeň

ve 4 platbách 

82 500 Kč/rok

Družina 


1 000 Kč/ měsíc

Oběd pro žáky 6 -9 let

60 Kč/ porci

Oběd pro žáky 10 - 13 let

70 Kč/ porci

Svačina pro 1. stupeň

20 Kč/ porci

Svačina pro 2. stupeň


25 Kč/ porci

Ceník na nadcházející školní rok 2022/2023

ZŠ 1. stupeň...  80 000 Kč / rok ( družina 1000 Kč/ měsíc)

ZŠ 2. stupeň... 85 000 Kč / rok   ( odpolední pobyt v ZŠ zdarma)