Jak se u nás učí ...

spolupracujeme

sdílíme

sportujeme

prezentujeme

relaxujeme

zkoušíme nové činnosti

známe srandu, ale i povinnosti

jezdíme na výlety a exkurze

zkoumáme

tvoříme

a pořád se něco nového učíme