Jak se u nás učí ...

Ve školním roce 2020/2021 máme žáky v 1. -5. ročníku.  Od školního roku 2021/2022 budeme mít 2. stupeň ZŠ ( začínáme 6. ročníkem).

spolupracujeme

sdílíme

sportujeme

prezentujeme

relaxujeme

zkoušíme nové činnosti

známe srandu, ale i povinnosti

jezdíme na výlety a exkurze

zkoumáme

tvoříme

a pořád se něco nového učíme