Novinky
 

Každý den se naši žáci učí on-line. Mají k dispozici 4 - 7 lekcí denně v závislosti na ročníku a to jak v češtině, tak i v angličtině. Díky rodičům se připojují také prvňáčci a jde jim to vážně skvěle! Děti opakují učivo, ale také získávají nové dovednosti a znalosti. Je to čas, kdy se nejenom "učíme", ale jsme "spolu"....

Jaké jsou odrůdy jablek? Jak chutnají? Co se z nich dá upéct? Jaké má jablko stavbu a životní cyklus? Násobíme a dělíme zlomky (s jablky). Počítáme jablka. Učíme se vše také v angličtině. A závěrem divadelní hra! To byl náš Apple Day.

Celá škola se vydala do přírody poznávat krásy podzimu, hrát hry a vařit si oběd. Krásný i když trošku chladný den jsme si všichni užili. Gulášek se dětem povedl.

1. 9. 2020 jsme přivítali 10 prvňáčků. Děti se krásně zapojily do aktivit hned první den školy. Uplynuly sice jen 4 dny, ale aktivit bylo spoustu. Všichni si to užíváme! Děkuji svým kolegyním za super nasazení a přípravu! Lucie Kubínová, ředitelka

Naše škola vzdělává žáky on-line v průběhu celého uzavření ZŠ . Každý den mají žáci hromadné i individuální lekce s učiteli a nasdílené týdenní úkoly, které plní podle svého tempa. Pro děti jsou nachystané povinné i nepovinné úkoly. Výuka angličtiny s rodilými mluvčími probíhá také denně. Ohlasy od žáků, rodičů i učitelů jsou velmi pozitivní, jsme...