Zápis do MŠ  IDEA 2020/2021

Zápis do naší MŠ probíhá 5 a 6. 5. 2020 od 14:00 do 17:00 h na další školní rok. Pokud je volná kapacita, přijímáme děti i v průběhu celého roku.

Domluvte si zápis do MŠ na konkrétní čas a setkání s ředitelkou MŠ před samotným zápisem  

( setkání je podmínkou pro přijetí).


S sebou potřebujete:

  • občanský průkaz
  • kopii rodného listu dítěte
  • vyplněnou žádost o přijetí s evidenčním listem (zašleme mailem nebo je k dispozici v mš)
  • potvrzení praktického lékaře, že dítě může navštěvovat mateřskou školu

Při zápisu se hradí poplatek ve výši 2000 Kč za nově zapsané dítě a podepisuje se smlouva o poskytování péče v mateřské škole IDEA.

Kritéria pro přijímání:

1. Dítě je samostatné při hygieně a jídle (přiměřeně svému věku).

2. Dítě má v naší mateřské škole nebo základní škole sourozence.

3. Dítě již navštěvovalo Montessori zařízení.

4. Rodiče projevují dlouhodobý zájem o Montessori metodu.

Chcete si rezervovat čas zápisu?