Zápis do MŠ  IDEA 2024/2025

Zápis do naší MŠ bude probíhat prezenčně ve čtvrtek 2. května 2024 od 15:30 do 17:00 hodin. Je možné se také domluvit na dálkovém zápisu, pokud se zákonný zástupce domluví s ředitelkou MŠ do 28. 4. 2024 (ideálně mailem na info@skola-idea.cz nebo tel. 775728283) a proběhne do tohoto data také osobní setkání ředitelky s dítětem a zákonným zástupcem.

Přijímáme děti, které mají v době nástupu do MŠ alespoň 3 roky. Výjimku je možné udělit v mimořádných situacích. 

Zákonný zástupce vyplňuje při zápisu tyto dokumenty:

Povinné dokumenty:

  • Žádost o přijetí do MŠ
  • Evidenční list s potvrzení zdravotní způsobilosti od lékaře
  • Dotazník pro zákonné zástupce


Způsoby zaslání dokumentů ( v případě dálkového zápisu), jinak předání osobně:

a) Vyplněné a podepsané dokumenty naskenovat a poslat přes datovou schránku do datové schránky naší školy eia8uex.

b) Můžete také formuláře zaslat mailem, ale musí být podepsané elektronickým podpisem.

c) Doručení do poštovní schránky na adresu: Česko-anglická Montessori základní škola a mateřská škola IDEA s.r.o., V Remízkách 286, 25066 Zdiby.

Pokud by někdo neměl možnost tisku, kontaktujte nás a můžeme po domluvě předat vytištěné formuláře.

Dále prosíme o úhradu poplatku za zápis ve výši 3.000 Kč na účet 3540730227/5500 a do poznámky uveďte " zápis + jméno dítěte". Zápisné je nutné uhradit tak, aby nejpozději do 30. dubna 2024 bylo připsáno na účet školy. V předem domluvených případech je možné hradit poplatek i v hotovosti.

Pokud Vaše dítě nebude přijato, budeme vracet částku 1.500 Kč zpět na účet. Přijaté děti platí zápisné celé.

Na základě uvedeného e-mailu Vám sdělíme kód účastníka, podle kterého se dozvíte výsledek zápisu.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 30 dnů na webové stránce školy a také zaslány zákonným zástupcům mailem. Nepřijatí uchazeči obdrží doporučený dopis poštou nebo přes datovou schránku (pokud je zřízena).


Kritéria pro přijímání:

Povinná podmínka pro zápis je, že dítě je samostatné při hygieně a jídle (přiměřeně svému věku) a kompatibilita rodiny s filozofií školy (ověřeno vyplněním dotazníku).

Dále:

1. Dítě má v naší mateřské škole nebo základní škole sourozence.

2. Dítě bude ve školním roce 2024/2025 mít povinnou školní docházku (tj. bude mu do 31. 8. 2024  5 let).

3. Los

4. Podepsání smlouvy o vzdělávání

Postup vyhodnocení zápisu: 

Povinná podmínka pro účast na zápise je samostatnost dítěte při hygieně ( tj. dítě bez plínek) a jídle ( tj. děti nekrmíme) a kompatibilita rodiny s filozofií školy.

Děti se přijímaní nejdříve podle kritéria č. 1, pokud jsou nadále volná místa, tak dále se děti  přijímají podle kritéria č. 2 apod. V případě více žadatelů splňujících podmínku rozhodující o přijetí dítěte bude použit los.

Úplata za vzdělávání:

Ve školním roce 2024/2025 je platba podle ceníku,  1. platba probíhá v den podpisu smlouvy ve výši 20.000 Kč další platba podle harmonogramu plateb ( 3 x ročně: květen, září, leden).

Smlouva se podepisuje do 3 dnů od zaslání návrhu výsledků přijímacího řízení na mail zákonného zástupce. Pokud nebude smlouva podepsaná, nabídne se místo dalšímu účastníkovi v pořadí.