Zápis do MŠ  IDEA 2021/2022

Zápis do naší MŠ bude probíhat 3. a 4. května 2021 dálkově ( tj. bez osobní přítomnosti, pouze doručením níže uvedených dokumentů).

Přijímáme děti, které mají v době nástupu do MŠ alespoň 3 roky. Výjimku je možné udělit v mimořádných situacích. 

Bude přijato 7 dětí.

Zákonný zástupce vyplňuje při zápisu tyto dokumenty:

Povinné dokumenty:

  • Žádost o přijetí do MŠ
  • Evidenční list s potvrzení zdravotní způsobilosti od lékaře nebo evidenční list a čestné prohlášení od zákonných zástupců

Nepovinné dokumenty:  ( ale doporučujeme je zaslat, pokud je máte)

  • Potvrzení, že dítě navštěvovalo min 4 měsíce Montessori zařízení předškolního typu (jesle, mateřská škola, dětská skupina) alespoň 2 x týdně
  • Dotazník pro rodiče 

Způsoby zaslání dokumentů ( pokud bude dálkový zápis), jinak předání osobně:

a) Vyplněné a podepsané dokumenty naskenovat a poslat přes datovou schránku do datové schránky naší školy eia8uex

b) Můžete také formuláře zaslat mailem, ale musí být podepsané elektronickým podpisem

c) Doručení do poštovní schránky na adresu: Česko-anglická Montessori základní škola a mateřská škola IDEA s.r.o., V Remízkách 286, 25066 Zdiby

Pokud by někdo neměl možnost tisku, kontaktujte nás a můžeme po domluvě předat vytištěné formuláře.

Dále prosíme o úhradu poplatku za zápis ve výši 2000 Kč na účet 115-3540730227/0100 a do poznámky uveďte " zápis + jméno dítěte". Zápisné je nutné uhradit tak, aby nejpozději do 4. května 2021.

Pokud Vaše dítě nebude přijato, budeme vracet částku 1000 Kč zpět na účet. Přijaté děti platí zápisné celé.

Na základě uvedeného e-mailu Vám sdělíme kód účastníka, podle kterého se dozvíte výsledek zápisu.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 30 dnů na webové stránce školy a také zaslány zákonným zástupcům mailem. Nepřijatí uchazeči obdrží doporučený dopis poštou.


Kritéria pro přijímání:

1. Dítě je samostatné při hygieně a jídle (přiměřeně svému věku).

2. Dítě má v naší mateřské škole nebo základní škole sourozence.

3. Dítě již navštěvovalo Montessori zařízení - nejméně po dobu 4  měsíců. Dokládá se potvrzení ze zařízení nebo případně čestným prohlášením rodičů.

4. Rodiče projevují dlouhodobý zájem o Montessori metodu - vyplnění dotazníku.

5. Los

Postup vyhodnocení zápisu: nejprve se přijímají děti podle kritéria 1. , pokud jsou nadále volná místa, tak se přijímají děti podle 2. kritéria atd.

Úplata za vzdělávání

- ve školním roce 2021/2022 je platba podle ceníku,  1. platba k 1. 6. 2020, platba probíhá čtvrtletně.

Smlouva se podepisuje do 5 dnů od zaslání výsledků přijímacího řízení na mail zákonného zástupce. Pokud nebude smlouva podepsaná, nabídne se místo dalšímu účastníkovi v pořadí.