Zápis do MŠ  IDEA 2022/2023

Zápis do naší MŠ bude probíhat prezenčně 2., 3. a 16. května 2021 od 15:30 do 17 hodin. Je možné se také domluvit na dálkovém zápisu.

Přijímáme děti, které mají v době nástupu do MŠ alespoň 3 roky. Výjimku je možné udělit v mimořádných situacích. 

Zákonný zástupce vyplňuje při zápisu tyto dokumenty:

Povinné dokumenty:

  • Žádost o přijetí do MŠ.
  • Evidenční list s potvrzení zdravotní způsobilosti od lékaře 

Nepovinné dokumenty:  ( ale doporučujeme je zaslat, pokud je máte)

  • Dotazník pro rodiče 

Způsoby zaslání dokumentů ( pokud bude dálkový zápis), jinak předání osobně:

a) Vyplněné a podepsané dokumenty naskenovat a poslat přes datovou schránku do datové schránky naší školy eia8uex

b) Můžete také formuláře zaslat mailem, ale musí být podepsané elektronickým podpisem

c) Doručení do poštovní schránky na adresu: Česko-anglická Montessori základní škola a mateřská škola IDEA s.r.o., V Remízkách 286, 25066 Zdiby

Pokud by někdo neměl možnost tisku, kontaktujte nás a můžeme po domluvě předat vytištěné formuláře.

Dále prosíme o úhradu poplatku za zápis ve výši 2000 Kč na účet 115-3540730227/0100 a do poznámky uveďte " zápis + jméno dítěte". Zápisné je nutné uhradit tak, aby nejpozději do 16. května 2022. V předem domluvených případech je možné hradit poplatek i v hotovosti.

Pokud Vaše dítě nebude přijato, budeme vracet částku 1000 Kč zpět na účet. Přijaté děti platí zápisné celé.

Na základě uvedeného e-mailu Vám sdělíme kód účastníka, podle kterého se dozvíte výsledek zápisu.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 30 dnů na webové stránce školy a také zaslány zákonným zástupcům mailem. Nepřijatí uchazeči obdrží doporučený dopis poštou.


Kritéria pro přijímání:

Povinná podmínka pro zápis je, že dítě je samostatné při hygieně a jídle (přiměřeně svému věku).

1. Dítě má v naší mateřské škole nebo základní škole sourozence.

2. Dítě již navštěvovalo Montessori zařízení - nejméně po dobu 4  měsíců. Dokládá se potvrzení ze zařízení nebo případně čestným prohlášením rodičů.

3. Rodiče projevují dlouhodobý zájem o Montessori metodu - vyplnění dotazníku.

4. Los

Postup vyhodnocení zápisu: 

Povinná podmínka pro účast na zápise je samostatnost dítěte při hygieně ( tj. dítě bez plínek) a jídle ( tj. děti nekrmíme).

Děti se přijímaní nejdříve podle kritéria č. 1, pokud jsou nadále volná místa, tak dále se děti  přijímají podle kritéria č. 2 apod. V případě více žadatelů splňujících podmínku rozhodující o přijetí dítěte bude použit los.

Úplata za vzdělávání

- ve školním roce 2021/2022 je platba podle ceníku,  1. platba k 1. 6. 2020, platba probíhá čtvrtletně.

Smlouva se podepisuje do 5 dnů od zaslání výsledků přijímacího řízení na mail zákonného zástupce. Pokud nebude smlouva podepsaná, nabídne se místo dalšímu účastníkovi v pořadí.