Základní informace

Naše mateřská škola je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení pod MŠMT.

Kapacita naší jednotřídní mateřské školy je 20 dětí.

Přijímáme děti od 3 do 6 let. ( Mladší děti podle domluvy.)

Mateřská škola IDEA se nachází v areálu ATRIA v těsné blízkosti rybníků, lesů a polí.  

Výuka angličtiny 

Každý den je společně s českými pedagogy také americký lektor, který s dětmi komunikuje při všech denních činnostech.  Děti pracují s lektorem ve skupinách nebo individuálně.  Jejich slovní zásoba se rozšiřuje na základě měsíčních témat, které se prolíná jak českou, tak i anglickou výukou.


Proč si vybrat naší mateřskou školu? 

Dětem poskytujeme kvalitní zázemí pro možnost maximálního rozvoje jejich schopností, dovedností a znalostí. Chceme být partnery jak pro děti, tak i pro rodiče. Komunikace s rodiči je pro nás velmi důležitá. Přejeme si vytvořit prostředí, kde se respektují názory a potřeby všech zúčastněných.

Poskytujeme:

 • Kvalitní vzdělávací program pro komplexní rozvoj dovedností a osobnosti Vašich dětí.
 • Kvalifikované a milé lektorky s praxí.
 • Krásné nové prostředí připravené podle požadavků Montessori metody.
 • Portfolio dovedností a znalostí - monitoring pokroku Vašeho dítěte 2 x ročně.
 • Konzultace kdykoliv na požádání.
 • Návaznost na naši Montessori základní školu ve stejném objektu.
 • Partnerský přístup k dětem i rodičům.
 • Výuka vedená v češtině a v angličtině.
 • Akce v průběhu roku pro celou rodinu ( Halloween, Mikuláš, vánoční setkání, velikonoční       dílničky, karneval, atd.).
 • Kvalitní strava, spousta ovoce a zeleniny, fresh džusy.
 • Výlety, exkurze.
 • Jízda na koni, dětská jóga, horolezecká stěna, některé kroužky zdarma a další nadstandardní výběr odpoledních kroužků ( keramika, výuka hry na klavír, individuální výuka AJ a další).

 • Harmonogram dne:

  7:30 - 8:55       příchod dětí

  9:00 - 10:00     ranní výukový blok (elipsa, práce s pomůckami), svačinka

  10:00 - 12:00     pobyt venku, práce na zahradě / cvičení v tělocvičně / koně/ horolezecká stěna

  12:00 - 12:30     oběd

  12:30 - 12:50    odchod dětí s dopolední docházkou

  13:00 - 15:00    klidový režim pro všechny - čtení pohádky (děti, co usnou, mohou spát tak dlouho, jak potřebují) + volná práce, odchod na kroužky

  15:00 - 16:30    tematické bloky, kroužky  a pobyt venku na zahradě

  16:30 - 17:00    odchod dětí

  Prosíme rodiče, aby dodržovali čas příchodu do 8:55 h. V 9:00 začíná elipsa.