Zápis do 1. třídy 2020/2021

Desataro školní zralosti ke stažení níže:

Vážení rodiče, 

vzhledem k současné situaci, bude zápis do 1. třídy probíhat dálkovou formou, a to ve dnech   1. - 10. 4. 2020. 

Žádost o přijetí, zápisní list  a dotazník pro zákonné zástupce naleznete níže. Prosíme, abyste žádost, zápisní list a dotazník vytiskli a do doručili je do 10. 4. 2020 jedním z níže uvedených způsobů:

a) Vyplněné a podepsané dokumenty naskenovat a poslat přes datovou schránku do datové schránky naší školy eia8uex

b)  Můžete také formuláře zaslat mailem, ale musí být podepsané elektronickým podpisem

c)  Doručení do poštovní schránky na adresu: Česko-anglická Montessori základní škola a mateřská škola IDEA s.r.o., V Remízkách 286, 25066 Zdiby

Pokud by někdo neměl možnost tisku, kontaktujte nás  a můžeme po domluvě předat vytištěné formuláře. 

Dále prosíme o úhradu poplatku za zápis ve výši 3000 Kč na účet 115-3540730227/0100 a do poznámky uveďte " zápis +  jméno dítěte". Zápisné je nutné uhradit tak, aby nejpozději do 10.4. bylo připsáno na náš účet. 

Pokud Vaše dítě nebude přijato,  budeme vracet částku 2000 Kč zpět na účet. Přijaté děti platí zápisné celé. 

Na základě uvedeného e-mailu Vám sdělíme kód účastníka, podle kterého se dozvíte výsledek zápisu.


Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 30 dnů  na webové stránce školy a také zaslány zákonným zástupcům mailem. Nepřijatí uchazeči obdrží doporučený dopis poštou.

Kritéria pro přijímání dětí do 1. třídy ZŠ pro šk. rok 2020/2021

  1. dítě navštěvovalo MŠ IDEA

  2. dítě má v ZŠ nebo MŠ IDEA sourozence

  3. souznění rodičů s pedagogickou koncepcí školy a dlouhodobý zájem o naši školu ( vyplnění dotazníku)

  4. los


Úplata za vzdělávání 

- ve školním roce 2020/2021 je 75 000 Kč/ rok,  1. platba k 1. 6. 2020

- družina 1000 Kč/ měsíc, platba podle plateb školného

Smlouva se podepisuje do 6 dnů od zaslání výsledků přijímacího řízení na mail zákonného zástupce. Pokud nebude smlouva podepsaná, nabídne se místo dalšímu účastníkovi v pořadí.

V případě dotazů nás kontaktujte.