Zápis do 1. třídy 2023/2024

proběhne 3. a 4. dubna 2023 od 14 do 17 hod.

Před zápisem je nutné:

 1. do 15. 3. vyplnit online dotazník, abyste poznali, zda je naše škola pro vás vhodná

 2. osobně se setkat s ředitelkou školy na hromadné besedě, která se koná 17. 1. a 21. 2. od 15:30 do 17:00 hod. nebo individuálně nejpozději do 15. 3.

 3. absolvovat 2 hodinové skupinové setkání dítěte s učitelkou (hraní her, tvoření atd.) do 15. 3. ( a to v úterý 7. 3.  od 15 do 17 h nebo ve středu 15. 3.  od 9 do 11 h ). Termín je nutný rezervovat na info@skola-idea.cz.

 4. uhradit poplatek za zápis ve výši 3.000 Kč na účet: 3540730227/5500 a do poznámky uveďte " zápis + jméno dítěte", platba by měla být připsána na účet nejpozději do 20. 3. 2023. Pokud by Vaše dítě nebylo přijato, budeme vracet částku 1.500 Kč zpět na účet. Přijaté děti platí zápisné celé.

Při pozdějším splnění výše uvedených podmínek nemusí být brán zřetel na možnost zápisu do naší ZŠ.

Na základě doporučení k zápisu vydaného ředitelkou školy (nejpozději do 15. 3.) vám bude přidělen kód účastníka a budete vyzváni k registraci pro čas zápisu.

V den zápisu:

 1. zákonný zástupce přinese občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení o uhrazení poplatku
 2. na místě vyplní žádost o přijetí (případně si ji doneste již vyplněnou).

Po zápisu:

 1. do 30 dnů od konání zápisu vydá ředitelka školy na základě kritérií zápisu rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazečů o studium na naší škole a emailem vyrozumí zákonné zástupce

 2. výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy

 3. zákonní zástupci nepřijatých uchazečů obdrží doporučený dopis poštou

 4. na školní rok 2023/2024 budeme přijímat do 1. třídy max. 8 žáků ( bude upřesněno před zápisem).

 5. do 3 dnů od zaslání (emailem) a zveřejněním (webové stránky) návrhu na přijetí se se zákonnými zástupci podepíše smlouva o vzdělávání. Pokud nebude smlouva podepsaná, nabídne se místo dalšímu účastníkovi v pořadí.

Úplata za vzdělávání:

- ve školním roce 2023/2024 je úplata za vzdělávání (školné) pro 1. ročník ve výši 105.000 Kč/rok,

1. platba ( tj. 21 000 Kč) při podpisu smlouvy.

2. platba (21 000 Kč) do 14 dnů od podpisu smlouvy.

3. platba (63 000 Kč) k 30. 9. 2023.

Sourozenecké slevy se neposkytují.


Proč si vybrat naši školu?

 • Hledáte školu, kde se Vaše dítě bude cítit dobře?

 • Chcete, aby Vaše dítě mělo pohyb celý den?

 • Hledáte vstřícné prostředí pro žáky i rodiče?

 • Chcete školu, kde se dodržují pravidla a žáci se chovají k sobě ohleduplně?

 • Chcete, aby Vaše dítě mělo možnost rozvinout svůj potenciál?

 • Líbila by se Vám škola s podnětným prostředím a výukou šitou na míru dítěti?

 • Chcete, aby se dítě učilo denně angličtinu a mělo možnost mluvit anglicky i v průběhu dne?

 • Hledáte školu, která bude podporovat samostatnost Vašeho dítěte?

 • Chcete školu, kde výuka baví učitele i žáky?


Přijďte k nám!

 • Podporu najdou i velmi nadaní žáci.

 • Jsme na děti nároční, ale tak, aby každé dítě zažilo úspěch.

 • Používáme moderní výukové metody a pomůcky.

 • Umíme učit on-line zábavně a efektivně.

 • Pořádáme akce pro celou rodinu.

 • Žáci se mohou učit zdarma další cizí jazyk formou kroužku v družině.

 • Všechny výukové pomůcky jsou v ceně školného.

 • Nabízíme čerstvé svačiny a výborné, zdravé obědy.


Co dalšího byste měli vědět?

Okolí budovy školy není momentálně ideální... ale přesto je naše škola skvělá!


V případě dotazů nás kontaktujte :-)

info@skola-idea.cz