Zápis do 1. třídy 2021/2022

Výsledky zápisu

Proč si vybrat naši školu?

 • Hledáte školu, kde se Vaše dítě bude cítit dobře?

 • Chcete, aby Vaše dítě mělo pohyb celý den?

 • Hledáte vstřícné prostředí pro žáky i rodiče?

 • Chcete školu, kde se dodržují pravidla a žáci se chovají k sobě ohleduplně?

 • Chcete, aby Vaše dítě mělo možnost rozvinout svůj potenciál?

 • Líbila by se Vám škola s vysoce podnětným prostředím a výukou šitou na míru dítěti?

 • Chcete, aby se dítě učilo denně angličtinu a mělo možnost mluvit anglicky i v průběhu dne?

 • Hledáte školu, která bude podporovat samostatnost Vašeho dítěte?

 • Chcete školu, kde výuka baví učitele i žáky?


Přijďte k nám!

 • Podporu najdou i velmi nadaní žáci.

 • Jsme na děti nároční, ale tak, aby každé dítě zažilo úspěch.

 • Používáme moderní výukové metody a pomůcky.

 • Umíme učit on-line zábavně a efektivně.

 • Pořádáme akce pro celou rodinu.

 • Žáci se mohou učit zdarma další cizí jazyk formou kroužku v družině.

 • Všechny výukové pomůcky jsou v ceně školného.

 • Nabízíme čerstvé svačiny a výborné, zdravé obědy.

Co dalšího byste měli vědět?

Okolí budovy školy není momentálně ideální... ale přesto je naše škola skvělá!

Jsme malá škola s velkými možnostmi.


Zápis do 1. třídy proběhl ve dnech 1. a 2. dubna 2021. 

Zápis proběhl dálkovou formou.


Pokyny k zápisu:

Žádost o přijetí, zápisní list  a dotazník pro zákonné zástupce naleznete níže. Prosíme, abyste žádost, zápisní list a dotazník vytiskli a odevzdali v případě prezenčního zápisu ve škole a v případě dálkového zápisu podle pokynů níže ve stanoveném termínu.

a) Vyplněné a podepsané dokumenty naskenovat a poslat přes datovou schránku do datové schránky naší školy eia8uex

b)  Můžete také formuláře zaslat mailem, ale musí být podepsané elektronickým podpisem

c)  Doručení do poštovní schránky na adresu: Česko-anglická Montessori základní škola a mateřská škola IDEA s.r.o., V Remízkách 286, 25066 Zdiby

Pokud by někdo neměl možnost tisku, kontaktujte nás  a můžeme po domluvě předat vytištěné formuláře. 

Dále prosíme o úhradu poplatku za zápis ve výši 3000 Kč na účet 115-3540730227/0100 a do poznámky uveďte " zápis +  jméno dítěte". Zápisné je nutné uhradit tak, aby nejpozději do 30. března 2021 bylo připsáno na náš účet. 

Pokud Vaše dítě nebude přijato,  budeme vracet částku 2000 Kč zpět na účet. Přijaté děti platí zápisné celé. 

Na základě uvedeného e-mailu Vám sdělíme kód účastníka, podle kterého se dozvíte výsledek zápisu.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 30 dnů  na webové stránce školy a také zaslány zákonným zástupcům mailem. Nepřijatí uchazeči obdrží doporučený dopis poštou.


Kritéria pro přijímání dětí do 1. třídy ZŠ pro šk. rok 2021/2022

 1. dítě navštěvovalo MŠ IDEA

 2. dítě má v ZŠ nebo MŠ IDEA sourozence

 3. souznění rodičů s pedagogickou koncepcí školy a dlouhodobý zájem o naši školu ( vyplnění dotazníku)

 4. los


Úplata za vzdělávání 

- ve školním roce 2021/2022 je 78 000 Kč/ rok,  1. platba k 1. 6. 2021 ( dále: k 1. 9., 1. 12. a 1. 3.)

- družina 1000 Kč/ měsíc, platba podle plateb školného ( v ceně družiny jsou jazykové kroužky).

Smlouva se podepisuje do 6 dnů od zaslání výsledků přijímacího řízení na mail zákonného zástupce. Pokud nebude smlouva podepsaná, nabídne se místo dalšímu účastníkovi v pořadí.

V případě dotazů nás kontaktujte.

info@ skola-idea.cz