Zápis do 1. třídy 2022/2023

proběhne ve dnech 4. a 5. dubna 2022

Rezervujte si přesný čas na mailu: info@skola-idea.cz

Do 31. 3. 2022 uhraďte poplatek za zápis ve výši 3000 Kč na účet: 

115-3540730227/0100

Proč si vybrat naši školu?

 • Hledáte školu, kde se Vaše dítě bude cítit dobře?

 • Chcete, aby Vaše dítě mělo pohyb celý den?

 • Hledáte vstřícné prostředí pro žáky i rodiče?

 • Chcete školu, kde se dodržují pravidla a žáci se chovají k sobě ohleduplně?

 • Chcete, aby Vaše dítě mělo možnost rozvinout svůj potenciál?

 • Líbila by se Vám škola s vysoce podnětným prostředím a výukou šitou na míru dítěti?

 • Chcete, aby se dítě učilo denně angličtinu a mělo možnost mluvit anglicky i v průběhu dne?

 • Hledáte školu, která bude podporovat samostatnost Vašeho dítěte?

 • Chcete školu, kde výuka baví učitele i žáky?


Přijďte k nám!

 • Podporu najdou i velmi nadaní žáci.

 • Jsme na děti nároční, ale tak, aby každé dítě zažilo úspěch.

 • Používáme moderní výukové metody a pomůcky.

 • Umíme učit on-line zábavně a efektivně.

 • Pořádáme akce pro celou rodinu.

 • Žáci se mohou učit zdarma další cizí jazyk formou kroužku v družině.

 • Všechny výukové pomůcky jsou v ceně školného.

 • Nabízíme čerstvé svačiny a výborné, zdravé obědy.

Co dalšího byste měli vědět?

Okolí budovy školy není momentálně ideální... ale přesto je naše škola skvělá!

Jsme malá škola s velkými možnostmi.


Zápis do 1. třídy proběhne ve dnech 4. a 5. dubna 2022. 

Předpokládáme, že zápis bude prezenční, v případě dálkového zápisu budeme všechny zájemce s rezervací termínu informovat přes e-mail.


Pokyny k případnému dálkovému zápisu:

Žádost o přijetí a online dotazník pro zákonné zástupce naleznete níže ( bude doplněno v průběhu ledna). Prosíme, abyste žádost vytiskli a odevzdali v případě prezenčního zápisu ve škole a v případě dálkového zápisu podle pokynů níže ve stanoveném termínu.  Dotazník je potřeba vyplnit online nejpozději v den konání zápisu.

a) Vyplněné a podepsané dokumenty naskenovat a poslat přes datovou schránku do datové schránky naší školy eia8uex

b)  Můžete také formulář zaslat mailem, ale musí být podepsán elektronickým podpisem

c)  Doručení do poštovní schránky na adresu: Česko-anglická Montessori základní škola a mateřská škola IDEA s.r.o., V Remízkách 286, 25066 Zdiby

Pokud by někdo neměl možnost tisku, kontaktujte nás  a můžeme po domluvě předat vytištěné formuláře. 


Pokyny k prezenčnímu zápisu:

1. Vyplňte si online dotazník, abyste poznali, zda je naše škola pro Vás vhodná (je to splnění bodu č. 3 pro zápis).

2. Objednejte si termín zápisu.

2. Zaplaťte poplatek za zápis.

3. V daný termín přinese zákonný zástupce svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

4. Na místě vyplňte žádost o přijetí (případně si ji doneste již vyplněnou)


Dále prosíme o úhradu poplatku za zápis ve výši 3000 Kč na účet 115-3540730227/0100 a do poznámky uveďte " zápis +  jméno dítěte". Zápisné je nutné uhradit tak, aby nejpozději do 31. března 2022 bylo připsáno na náš účet. 

Pokud Vaše dítě nebude přijato,  budeme vracet částku 1500 Kč zpět na účet. Přijaté děti platí zápisné celé. 

Na základě uvedeného e-mailu Vám sdělíme kód účastníka, podle kterého se dozvíte výsledek zápisu.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 30 dnů  na webové stránce školy a také zaslány zákonným zástupcům mailem. Nepřijatí uchazeči obdrží doporučený dopis poštou.

Na školní rok 2022/2023 budeme přijímat 10 žáků do 1. třídy.


Kritéria pro přijímání dětí do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2022/2023

 1. Zákonní zástupci prokazatelně uhradili poplatek za zápis ve výši 3000 Kč do 30. 3. 2022.

 2. Zákonní zástupci souzní s pedagogickou koncepcí školy a pravidly naší organizace (vyplnění dotazníku).

 3. Dítě navštěvovalo naši MŠ.

 4. Dítě má v ZŠ nebo MŠ IDEA sourozence.

 5. Zákonný zástupce dítěte absolvoval osobní setkání s ředitelkou školy.

 6. Los určující pořadí dětí, které nebyly přijaty podle kritérií 4. - 6. 

 7. Podepsání smlouvy o zajištění vzdělávání do 7 dnů od zveřejnění pořadí návrhu pro přijetí dětí na základě výše uvedených kritérií.


Kritéria 1. - 2. jsou povinnou podmínkou pro uplatnění kritérií 3. - 7.

Pokud zákonný zástupce nepodepíše do 7 dnů od zveřejnění pořadí návrhu pro přijetí dětí, bude přijato další dítě v pořadí.


Úplata za vzdělávání 

- ve školním roce 2022/2023 je úplata za vzdělávání (školné) ve výši 80 000 Kč/ rok,  

1. platba ( tj. 20 000 Kč) do 14 dnů od přijetí dítěte ( dále: k 1. 9., 1. 12. a 1. 3.)

- družina 1000 Kč/ měsíc, platba podle plateb školného ( v ceně družiny jsou jazykové kroužky).

Smlouva se podepisuje do 7 dnů od zaslání výsledků přijímacího řízení na mail zákonného zástupce. Pokud nebude smlouva podepsaná, nabídne se místo dalšímu účastníkovi v pořadí.

Sourozenecké slevy se neposkytují.

V případě dotazů nás kontaktujte :-)

info@skola-idea.cz