Zápis do 1. třídy 2020/2021

Desataro školní zralosti ke stažení níže:

  1. Zápis do 1. třídy základní školy IDEA se uskuteční 2. a 3. dubna  2020  od 15 do 17 h.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 30 dnů pod kódy účastníků na webové stránce školy a také zaslány zákonným zástupcům mailem. Nepřijatí uchazeči obdrží doporučený dopis poštou.

Kritéria pro přijímání dětí do 1. třídy ZŠ pro šk. rok 2020/2021

  1. dítě navštěvovalo MŠ IDEA

  2. dítě má v ZŠ IDEA sourozence

  3. souznění rodičů s pedagogickou koncepcí školy

  4. los


Úplata za vzdělávání ve školním roce 20220/2021 je 75 000 Kč/ rok. 

Družina 1000 Kč/ měsíc