Zápis do 1. třídy 2024/2025

proběhne 2. dubna 2024 od 14 do 16 hod.

Před zápisem je nutné:

 1. Do 29. 2. 2024 vyplnit online dotazník , abyste poznali, zda je naše škola pro vás vhodná.

 2. Osobně se setkat s ředitelkou školy na hromadné besedě, která se koná 25. 1. nebo  29. 2. 2024 od 16 do 17:30.

 3. Uhradit poplatek za zápis ve výši 3.000 Kč na účet: 3540730227/5500 a do poznámky uveďte " zápis + jméno dítěte", platba by měla být připsána na účet nejpozději 29. 2. 2024. Pokud by vaše dítě nebylo doporučeno k přijetí nebo nebude přijato z důvodu naplněné kapacity, budeme vracet částku 1.500 Kč zpět na účet. Přijaté děti platí zápisné celé.

 4. Absolvovat 2 hodinové skupinové setkání dítěte s učitelkou (hraní her, tvoření atd.) a to v pátek 8. 3. 2024 od 10 do 11:45 h nebo v úterý 12. 3. 2024 od 13:00 do 14:45 h. Termín je nutný rezervovat na info@skola-idea.cz.

Při pozdějším splnění výše uvedených podmínek nemusí být brán zřetel na možnost zápisu do naší ZŠ.

Na základě doporučení k zápisu vydaného ředitelkou školy (nejpozději do 15. 3.) Vám bude přidělen kód účastníka a budete vyzváni k registraci na čas zápisu.

V den zápisu:

 1. Zákonný zástupce přinese občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení o uhrazení poplatku.
 2. Na místě vyplní žádost o přijetí (případně si ji doneste již vyplněnou).

Po zápisu:

 1. Do 30 dnů od konání zápisu vydá ředitelka školy na základě kritérií zápisu rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazečů o studium na naší škole a emailem vyrozumí zákonné zástupce.

 2. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy.

 3. Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů obdrží doporučený dopis poštou.

 4. Do 3 dnů od zaslání (emailem) a zveřejněním (webové stránky) návrhu na přijetí se se zákonnými zástupci podepíše smlouva o vzdělávání. Pokud nebude smlouva podepsaná, nabídne se místo dalšímu účastníkovi v pořadí.

Úplata za vzdělávání:

- ve školním roce 2024/2025 je úplata za vzdělávání (školné) pro 1. ročník ve výši 105.000 Kč/rok,

1. platba ( tj. 21 000 Kč) při podpisu smlouvy.

2. platba (21 000 Kč) do 14 dnů od podpisu smlouvy.

3. platba (63 000 Kč) k 30. 9. 2023.

Sourozenecké slevy se neposkytují.

Na školní rok 2024/2025 budeme přijímat do 1. třídy přibližně 10 žáků (bude upřesněno před zápisem).


Kritéria zápisu/ přijetí žáka:

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ IDEA pro školní rok 2024/2025:


1. Zákonný zástupce žáka absolvoval osobní setkání s ředitelkou školy.
2. Zákonní zástupci prokazatelně uhradili poplatek za zápis ve výši 3.000 Kč.
3. Zákonní zástupci souzní s pedagogickou koncepcí školy a pravidly naší organizace (vyplnění dotazníku).

4. Žák je doporučen pro zápis v naší základní škole.

5. Dítě navštěvovalo naši MŠ.
6. Rodiče/zákonní zástupci dítěte prokazatelně absolvovali Montessori kurz teorie min. v rozsahu 8 h u vzdělávací instituce/ školy. Možnost absolvování kurzu v naší ZŠ ve dnech 9. 3. a 16. 3. od 9:00 - 12:30. Rezervace na info@skola-idea.cz
7. Los určující pořadí dětí, které nebyly přijaty podle kritéria 5. - 6. 
8. Podepsání smlouvy o zajištění vzdělávání do 3 dnů od zveřejnění pořadí návrhu na  přijetí dětí na základě výše uvedených kritérií. 

Kritéria 1 - 4 jsou povinnou podmínkou pro uplatnění kritérií 5 - 7. Pokud zákonný zástupce nepodepíše smlouvu o vzdělávání do 3 pracovních dnů od zveřejnění pořadí návrhu pro přijetí dětí, bude přijato další dítě v pořadí.


Proč si vybrat naši školu?

 • Hledáte školu, kde se Vaše dítě bude cítit dobře?

 • Chcete, aby Vaše dítě mělo pohyb celý den?

 • Hledáte vstřícné prostředí pro žáky i rodiče?

 • Chcete školu, kde se dodržují pravidla a žáci se chovají k sobě ohleduplně?

 • Chcete, aby Vaše dítě mělo možnost rozvinout svůj potenciál?

 • Líbila by se Vám škola s podnětným prostředím a výukou šitou na míru dítěti?

 • Chcete, aby se dítě učilo denně angličtinu a mělo možnost mluvit anglicky i v průběhu dne?

 • Hledáte školu, která bude podporovat samostatnost Vašeho dítěte?

 • Chcete školu, kde výuka baví učitele i žáky?


Přijďte k nám!

 • Podporu najdou i velmi nadaní žáci.

 • Jsme na děti nároční, ale tak, aby každé dítě zažilo úspěch.

 • Používáme moderní výukové metody a pomůcky.

 • Umíme učit on-line zábavně a efektivně.

 • Pořádáme akce pro celou rodinu.

 • Žáci se mohou učit zdarma další cizí jazyk formou kroužku v družině.

 • Všechny výukové pomůcky jsou v ceně školného.

 • Nabízíme čerstvé svačiny a výborné, zdravé obědy.


Co dalšího byste měli vědět?

Okolí budovy školy není momentálně ideální... ale přesto je naše škola skvělá!


V případě dotazů nás kontaktujte :-)

info@skola-idea.cz