Přestup z jiné ZŠ

Ve školním roce 2023/4 máme kapacitu plnou.