Přestup z jiné ZŠ

Přijímáme žáky do 3., 4., 5. a 6. ročníku na školní rok 2021/2022.

Poplatek za přestup 3000 Kč.