Přestup z jiné ZŠ

Přijímáme žáky do 5. a 6. ročníku na školní rok 2021/2022.