Přestup z jiné ZŠ

Přijímáme žáky do 4., 5., 6. a 7. ročníku na školní rok 2022/2023.

Poplatek za přestup 3.000 Kč.