Projekty, kterých se účastníme


Od ledna 2019 se naše MŠ a ZŠ účastní projektu Les ve škole. 


Sportuj ve škole