Projekty, kterých se účastníme

Naše škola se zapojila do projektu DIGITALIZUJEME ŠKOLU, REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1, která v rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Realizace: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naše škola se zapojila do projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který vyhlásilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy jako podpora škol formou zjednodušeného vykazování tzv. Šablony III. pro MŠ a ZŠ

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022396

Realizace 1. 9. 2021 - 31. 8. 2022

____________________________________________________________________

Naše škola se zapojila do projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který vyhlásilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy jako podpora škol formou zjednodušeného vykazování tzv. Šablony II. pro MŠ, ZŠ a ŠD.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013418

Realizace 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

_____________________________________________________________________


Od ledna 2019 se naše MŠ a ZŠ účastní projektu Les ve škole.


___________________________________________________________________________

Sportuj ve škole

Naše škola se zapojila do projektu Sportuj ve škole  a v roce 2019 nabízí dětem 2 hodiny tělocviku týdně v rámci družiny zdarma.

_____________________________________________________________________


IDEA ZŠ a MŠ se účastní projektu Recyklohraní a sbírají recyklační materiál. 

_____________________________________________________________________


Zapojili jsme se do projektu Měsíc školních zahrad a budujeme svoji školní zahradu.  Děti samy natírají lavičky, altány, tvoříme si svoje zázemí.