Projekty, kterých se účastníme


Od ledna 2019 se naše MŠ a ZŠ účastní projektu Les ve škole. 


Sportuj ve škole

Naše škola se zapojila do projektu Sportuj ve škole  a v roce 2019 nabízí dětem 2 hodiny tělocviku týdně v rámci družiny zdarma.


IDEA ZŠ a MŠ se účastní projektu Recyklohraní a sbírají recyklační materiál. Zapojili jsme se do projektu Měsíc školních zahrad a budujeme svoji školní zahradu.  Děti samy natírají lavičky, altány, tvoříme si svoje zázemí.