Informace pro rodiče prvňáčků

Výuka začíná v 8:30, příchod mezi 8:00 a 8:25.

Auto můžete zaparkovat na 12 vyhrazených stáních pro naši školu přímo před budovou nebo na parkovišti před areálem.

Uložte si kontaktní telefon do třídy prvňáčků 777 727 047.

Stravování se objednává na měsíc dopředu pomocí google dotazníku, který vám bude poslán pracovníky školy kolem 25. předcházejícího měsíce. Změny (dodatečné přihlášení, odhlášení oběda či svačiny) ve stravování se provádí pomocí SMS na tel. čísle 775 72 82 77 nejpozději do 9 hodiny předchozího pracovního dne. Přihlášky ke stravování jsou            k dispozici ve škole první školní den (dále dle domluvy). Platba za stravování je dle aktuálního ceníku vždy do 10. následujícího měsíce na účet 3540730227/5500 (variabilní symbol jste dostaly při podpisu smlouvy).

Docházka dětí do družiny se přihlašuje každý rok. Přihlášky jsou k dispozici ve škole první školní den (dále dle domluvy). Platba je 1000 Kč/ měsíc na účet 3540730227/5500 (variabilní symbol jste dostaly při podpisu smlouvy). V družině je bohatý program. V rámci družiny je možnost navštěvovat i placené kroužky (AJ, ŠJ, keramiku, přírodovědný kroužek, atd.). Přihlášení probíhá 2x ročně (srpen a leden) zde. O přihlášení informujeme rodiče            i pomocí emailu.

Škola se zavírá v 17.00 hod., pokud víte, že máte zpoždění, zavolejte do družiny na tel: 777 727 047.

Něco dalšího potřebujete vědět? Napište mail na lucielyerova@skolaidea.cz nebo                    v urgentních případech kontaktujte ředitelku lucie@skolaidea.cz , tel 775 72 82 83.