Školní poradenské pracoviště

Mgr. Šárka Najmanová - školní psycholog
Mgr. Šárka Najmanová - školní psycholog

Kontakt: sarkanajmanova@skolaidea.cz, konzultační hodiny: podle domluvy

Mgr. et Mgr. Lucie Kubínová, metodik prevence
Mgr. et Mgr. Lucie Kubínová, metodik prevence

Kontakt: lucie@skolaidea.cz, tel. 775 728283

Minimální preventivní program 2022/2023