Škola, která pomáhá dětem poznávat svět.

Novinky

Halloween

02.11.2021

Krásné počasí nám přálo, tak jsme si Halloween užili včetně: hudebního představení, čtení dětské autorské poezie, Halloweenských úkolů, výborného Halloweenského jídla, táboráku a také strašidelné podvečerní hry s hledáním pokladu.

Celá základní škola s rodinami slavila Apple Day. Tento den jsme sklízeli většinu naší úrody. Žáci sami přichystali jablečné pečené dobrůtky a společně s rodiči a učiteli odšťavňovali jablíčka a hroznové víno. Vitamíny, sport a dobrá nálada byly hlavními znaky tohoto skvělého odpoledne.

Celá škola dnes slavila 180. výročí narození Antonína Dvořáka. Poslechli jsme si ukázky jeho tvorby, podívali se na dobové fotografie, četli, psali a také kreslili portrét. Krásný den plný hudby.

7. 9. 2021 se druhé trojročí vydalo na exkurzi do Prahy. A ne ledajakou! Objevovali jsme prvohory, druhohory, třetihory a také na čtvrtohory se dostalo. Mamutí stolička ( zub) a téměř živí zástupci třetihor nás nadchli.