Orientační běh 

15.05.2024

Orientační běh, anglicky orienteering, je sport založený na schopnosti orientace v terénu s mapou a buzolou. My jsme ten náš orientační běh trochu upravili. Buzolu, ani mapu jsme nepoužili, běželi jsme terénem podle barevných fáborků. Někdo běžel samostatně, jiní utvořili dvojice, několik dětí běželo trasu jednou, většina ji však měla chuť zdolat trať i několikrát, ale všichni doběhli ve zdraví v čase, který byl stejně nejlepší. Všichni jsme si sportovní dopoledne v přírodě moc užili.