Výlet do muzeum hudby v Praze

09.06.2022

Ve čtvrtek 12. 5. 2022 jely děti z 1. trojročí do Muzea hudby do expozice Hudební zvěřinec. Paní průvodkyně děti seznámila s různými hudebními nástroji, na které si mohly i zahrát. Společně si také zazpívali a přirovnávali zvuky nástrojů ke zvukům zvířat.