NEJVĚTŠÍ DAR

13.12.2022

V úterý jsme se s dětmi z 1. trojročí vypravily do kina na promítání pohádky s názvem "Největší dar". Děti se v příběhu seznámily s pohanskými bohy (nejvyšším bohem Svarožicem, Perunem, bohem hromu a blesku, Radegastem, bohem úrody a hojnosti, Velesem, bohem podsvětí a moudrosti, nebo Černobogem, bohem sváru a zla) a bohyněmi ročních období (zákeřnou bohyní zimy Morenou, veselou bohyní jara Vesnou, Živou i Osení), kteří v dávných dobách ovládali naší zemi. Pohádka se dětem moc líbila a ještě ve škole si o ní dlouze vyprávěly a kreslily, co si z příběhu pamatují.