Národní zemědělské muzeum - Cesta řeky

17.01.2024

Návštěva zemědělského muzea byla pro mnoho dětí velmi objevná a inspirující. V první části nás čekal program s paní lektorkou ve studovně, kde děti pracovaly v čtyřech skupinách. Po asociací spojených s vodou, jsme se dozvěděli plno zajímavostí o vodě jako např. poměr sladké a slané vody, jak poznáme název českých řek nebo třeba, která řeka nemá svůj pramen. Skládali jsme z písmen názvy českých řek i přiřazovaly obrázky k názvům rostlina živočichů spojených s vodou. Nakonec jsme si mohli vyzkoušet na modelu vodního mlýna na jakém principu funguje a jak velkým proudem je možné jej roztočil. Po odpočinku a nasycení svačinou jsme se přesunuli na prohlídku celého muzea. Užili jsme si krásného výhledu z nejvyššího patra, ukázali si významné budovy Prahy a směr kde sídlí naše škola. Dále nás čekala krátká prohlídka všech expozic - gastronomie, voda v krajině, myslivost a rybářství. Celý den jsme si v muzeu moc užili a obohacení se vrátili zpět do školy.

Po hromadném srazu v 7.45 jsme se přesunuli na autobusovou dopravu směr Praha Letná, kde nás čekala exkurze v zemědělském muzeu za přítomnosti paní Průvodkyně, kde jsme dostali úvodní přednášku o vodě, po které jsme se následně přesunuli do vyšších pater. Čekali nás expozice v oblasti traktorů, rybářství, myslivosti, voda v krajině a neposlední řadě gastronomie. Před odjezdem do školy byl dětem za naší přítomnosti umožněn vstup do obchodu se suvenýry.