Národní muzeum - Sál minerálů

06.02.2024

Navštívili jsme krásnou budovou Národního muzea, kde nás čekala komentovaná prohlídka v sále minerálu. Pan průvodce nás vyzvedl ve velkolepém a monumentálním odpočinkovém sále, kde jsme měli možnost posvačit před samotným programem. Vzal nás do vyšších pater, kde se nachází malá část obrovské sbírky minerálů, zde uložených ve vitrínách, které slouží k těmto účelům už skoro 200 let. V krátkém úvodu děti seznámil s rozdílem mezi minerály a horninami, i popovídal o vzniku sedimentů, magmatitů i přeměněných hornin. Pak už jsme se přesunuli k samotným minerálům, jejich poznávání a zajímavostem. Překvapil nás nejcennější kámen sbírky i nás ohromila krása některých krystalů. Velmi nás zaujala sbírka meteoritů a tektitů zvláštně našich vltavínů. Fascinující byl pohled na kameny přes různé nasvícení i ultrafialové záření. V závěru jsme pak měli možnost projít expozici pravěku i koupit si třeba malou geodu nebo minerál v obchůdu.