LIDSKÉ TĚLO

30.11.2022

V průběhu měsíce října a listopadu, bylo téma úzce spojeno s první pomocí a týkalo se fungování a stavby lidského těla. Děti z 2. a 3. trojročí si postupně osvojili nejrůznější informace o všech částech lidského organismu, od hlavy až k patě. Velikým zpestřením byly pak samostatné projekty žáků o různých faktech a zajímavostech, které úzce souvisí s lidským tělem a jeho proměnami.