PRVNÍ POMOC

30.09.2022

V prvním měsíci školního roku byla výuka věnována První pomoci. Děti v ní poznávaly, jak reagovat v různých situacích a poskytnout tu nejlepší první péči zraněnému. Kromě obvazování a volání tísňové linky si žáci mohli vyzkoušet i resuscitaci na nové figuríně, kterou škola zakoupila.