DINOSAURIA MUSEUM PRAGUE

22.03.2023

V rámci exkurze se pár žáku 4. a 5. ročníku vydalo na "Cestu do pravěku" a zavítali na prohlídku Dinosuria Museum Prague. Celá expozice vychází z dobových paleontologických nálezů mnoha známých i neznámých druhů dinosaurů, kteří žili na zemi v období Druhohor. Mnoho exponátů bylo složeno ze skutečně dochovaných původních kostí jako byl např Triceratops, jiné byli modelově dotvořeny jako Tyranosaurus Rex. Celou výstavou nás provedl odborný průvodce, který s žáky velmi úzce mluvil, spolupracoval a dokázal nás svým vyprávěním zavést do skutečného období těchto velkých ještěrů. Součástí celé výstavy byly i různé interaktivní a digitální atrakce pro děti, na kterých si mohli ověřit své znalosti nebo se dozvěděli nové poznatky. Největší zaujetí pak žáky ohromilo malé promítání v kině, ve kterém byl promítán zánik dinosaurů na zemi, díky dopadu meteoritu. Toto promítání bylo doplněno otřesy, zvuky, větrem aj.. Poslední částí bylo usednutí do režisérského křesla a pohled do tvorby dvou známých filmů "Cesta do Pravěku" od Karla Zemana a "Jurský park".