V RUKOU ŠLECHTITELE

28.03.2023

Zemědělské muzeum v březnu podruhé. Tentokrát však z pohledu šlechtitele. V úvodu jsme se seznámili s osobností Gregora Johanna Mendela, jeho výzkumem dědičnosti a přínosem pro rozvoj genetiky. Poté jsme se rozdělili do skupin a snažili se zjistit, proč a jak šlechtíme rostliny a zvířata, co je to dědičnost, jak ovlivnily Mendelovy objevy současné zemědělství a jaké jsou přínosy a rizika šlechtění.