Letní prázdniny pro děti 7 -15 let

Pořádáme příměstský tábor s výukou angličtiny. Výuka s rodilou mluvčí z USA. Výuka převážně venku na velké zahradě. Výuka bude zaměřena především na konverzaci ( rozvoj slovní zásoby, porozumění mluvenému slovu, správné používání gramatiky a rozvoj řečových dovedností). Výuka bude probíhat pomocí her, výtvarných projektů a sportu.

Pokud by někdo chtěl procvičovat převážně písemně, tak není problém. Bude velká nabídka možností, co mohou děti dělat a také upraveno podle úrovně AJ.

V daných dnech bude max. 12 dětí.

Termíny:

1. a 2. 7.

7., 8., 9. 7.

12. - 16. 7.

21.7. - 23. 7.

26.7. - 30. 7.

2.8. - 6. 8

Můžete si vybrat i jednotlivé dny. Tábory se budou pořádat, pokud budou přihlášené alespoň 4 děti/den.

Cena za 1 den: 550 Kč/dopoledne (8:30 - 12:30) nebo 750 Kč/celý den (8:30 - 16:00)

Cena zahrnuje: výuku, výukové materiály, svačinu, oběd, svačinu

Pokud se chcete přihlásit, napište mail na info@skola-idea.cz

Uveďte:

Jméno a příjmení:

Věk:

Termín:

Telefon:

Kontaktní údaje na zákonné zástupce