jídelní lístek

Přesnídávky a svačiny probíhají formou švédského stolu. 

Obědy