Epidemiologická a hygienická opatření

Ministerstvo zdravotnictví České republiky v součinnosti s Ministerstvem školství České republiky průběžně vydává a aktualizuje soubor nařízení a doporučení pro provoz škol.  Aktualizace proběhla 20. 8. 2020, platnost od 1. 9. 2020

1. Pohyb osob ve všech prostorách školy je možný bez nasazené ochrany úst a nosu (roušky). Doporučuje se však udržovat bezpečné rozestupy mezi osobami v délce minimálně 1,5 metru.

2. Při akcích pořádaných školou v budově školy není povinné používat roušky ( Kapacita akcí je do 100 lidí). 

3. Při vstupu do prostor školy je třeba  použít desinfekční prostředek (umístěný v 1. patře).

4. Žádáme vás, abyste svoji přítomnost v budově školy omezili na nezbytné minimum. Pro komunikaci se zaměstnanci školy používejte prosím v maximální možné míře dálkových prostředků (e-mail, telefon). Bude-li to možné, čekejte prosím na žáky, kteří se účastní vyučování, mimo budovu školy.

5. Přítomnost žáků ve vyučování, u kterých se projevují akutní příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota), není dovolena. Budou-li u některého z žáků zjištěny uvedené příznaky, je povinen neprodleně opustit objekt školy (u nezletilých žáků za doprovodu zákonného zástupce). Žáci s chronickým onemocněním, které mohou provázet výše uvedené příznaky (např. alergie) musí doložit škole potvrzením praktického lékaře, že netrpí infekčním onemocněním. Toto potvrzení se předkládá pouze při prvním vstupu žáka do vyučování.