Epidemiologická a hygienická opatření od 1.9.2021

V novém školním roce 2021/2022 jsou nastavena dle MZ ČR a MŠMT ČR následující pravidla:

-osoby, které vykazují příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit

- stále platí pravidlo 3R (Ruce, Roušky, Rozestupy) a také OTN (Očkování, Test, prodělaná Nemoc)

- povinné AG testování 1. 9. (pro 2. - 9. ročník), 2. 9. (pro přípravnou třídu a 1. ročník) a dále pak všichni 6. 9. a 9. 9. 2021 (kromě osob, které ukončené očkování nebo v posledních 180 dnech nemoc prodělaly nebo se případně testovaly v jiné laboratoři)

- pokud žák testování nepodstoupí musí nosit zdravotnickou obličejovou masku (roušku) ve všech prostorách školy, nemůže zpívat, cvičit (ve vnitřních prostorách školy), jídlo a pití musí konzumovat v rozestupu 1,5 metru od ostatních.

- povinná zdravotnická obličejová maska (rouška) pro všechny (tedy i rodiče a zákonné zástupce) ve vnitřních prostorách školy, nikoli tedy v rámci vyučovací hodiny

Další vývoj dle aktuální situace a více informací na: web MŠMT